Hogyan szerezd be a levegőtisztaság-védelmi engedélyt a nulláról akár pár nap alatt?

Az engedélyköteles pontforrás csak levegőtisztaság-védelmi engedély birtokában üzemeltethető, amelyet 5 évente meg kell újítani. A legtöbb szervezetnek ez nehézséget okoz, ezért kérik profi szakember segítségét. A jól felépített folyamat segítségével az engedély megszerzése garantált, így biztonságosan, jelentős bírság elkerülésével használható a légszennyező anyagot kibocsátó technológia.

Levegőtisztaság-védelmi engedély

A légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő a területi környezetvédelmi hatóság. A levegőtisztaság-védelmi engedélyeket legfeljebb 5 évre adja ki a környezetvédelmi hatóság.

Pontforrások

Jogszabály alapján légszennyező pontforrásnak azt a levegőterhelést okozó forrást tekintjük, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók. Gyakorlatban ez azt jelenti, ha rendelkezel olyan kivezetéssel egy épületből vagy egy technológiából (kazán kémény (140 kW felett), elszívás kürtő), amely a környezeti levegőbe van vezetve és azon légszennyező anyag (pl. tüzeléstechnikai komponensek, szilárd anyag (por), szerves anyagok, fémek, stb.) kibocsátás van, akkor az engedélyköteles pontforrásnak tekinthető.

Tudtad, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése esetén a környezetvédelmi hatóság által, jogszabályban rögzített kiszabható bírság összege 1.000.000 Ft pontforrásonként?

Levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásához szükséges feladatok

Az alábbi 4 feladatot szükséges elvégezni, hogy a környezetvédelmi hatóság kiadja a levegőtisztaság-védelmi engedélyt.

Akkreditált kibocsátás mérés elvégzése

A légszennyező pontforrásokat az alkalmazott technológiától és a légszennyező anyagoktól függően 1, 2 vagy 5 évente akkreditált mérőlaboratóriummal megbízásával meg kell méretni. A mérés során azonosításra kerülnek a légszennyező anyagok és azok koncentrációja, valamint igazolásra kerül, hogy a kibocsátott légszennyező anyag koncentrációja kisebb, mint a vonatkozó határérték. Ezt a mérést egy széles tapasztalattal és jó gyakorlattal rendelkező szervezettel közösen végzem. Az akkreditált mérésről olyan jegyzőkönyv kerül kiállításra, melyet a környezetvédelmi hatóságok elfogadnak.

Hatásterület meghatározása

Minden esetben el kell végezni a pontforrások kibocsátása alapján egy hatásterülete meghatározást. Amely az engedélykérelem külön dokumentumát képezi.

A hatásterület a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

 1. a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
 2. b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb,
 3. c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, vagy
 4. d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy annál nagyobb;

Engedélykérelmi dokumentáció összeállítása

A légszennyező pontforrás és diffúz forrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet határozza meg.

 1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
 2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
 3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
 4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
 5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
 6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
 7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
 8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások,
 9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések,
 10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják,
 11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
 12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának,
 13. a hatásterület lehatárolása,
 14. az 1–12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása.

Az engedélykérelmi dokumentációt csak levegőtisztaság-védelmi szakértő készítheti el, akinek a regisztrációs számát meg kell jelölni a kérelemben.

 

LAL adatlap kitöltése, módosítása

A levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem benyújtásakor ki kell tölteni a LAL adatlapot (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést), amely tartalmazza légszennyező technológia és pontforrás legfontosabb adatait (pl.: geometria adatokat, légszennyező anyagokat).

Az akkreditált vizsgálatok elvégzése után előfordulhat, hogy más légszennyező anyagok is azonosításra kerülhetnek, ebben az esetben el kell végezni a LAL adatlapon rögzített adatok módosítását.

A fenti feladatok teljes körű elvégzését rövid határidővel vállalom.

Az eddig elkészített levegőtisztaság-védelmi  engedélykérelmeim 100 %-át elfogadták a környezetvédelmi hatóságok.

%

Mi történik ajánlatkérés után?

Ajánlatkéréstől a teljesítésig 4 lépésben

v

1. Ajánlatkérés, előzetes adatok megadása itt a honlapon.

w

2. Telefonon vagy e-mailen egyeztetünk, pontosítjuk a kötelezettségek körét.

3. Elküldjük az ajánlatot, elkérjük a releváns adatokat, információkat.

4. Elkészítjük a szükséges dokumentumokat, amelyet el is küldünk a hatóságnak. Így kész is vagy a következő 5 évre.

Ajánlatkérés

Itt kérheted az ingyenes és kockázatmentes árajánlatot.

Nyilatkozatok

1 + 8 =

Hogyan legyél túl az éves környezetvédelmi bevallásodon!

Hogyan legyél túl az éves környezetvédelmi bevallásodon!

A környezetvédelmi adatszolgáltatásokat vállalkozások tízezreinek szükséges elvégezni. Amelyeknek nehézséget okoz, hogy nem tudják, mely adatszolgáltatást kell elvégezni és hogyan kell azt teljesíteni. Ezért a több éves szakmai tapasztalatom és az alatt kialakult jó gyakorlat ismeretében elkészítettem egy részletes útmutatót csekklistával. Amely hatalmas segítség a teljesítéssel megbízott személy számára.